Thiết kế trung tâm thương mại và nhà ở Ông Thanh-Hà Nội-VP1388

I. Mã công trình: VP1388      

Thông tin chi tiết về công trình
Cơ cấu công năng
Hình ảnh thực tế

I. Mã công trình: VP1388

Thiết kế nhà ở kết hợp văn phòng làm việc
Thiết kế nhà ở kết hợp văn phòng làm việc

 

 

Thiết kế nhà ở kết hợp văn phòng
Thiết kế nhà ở kết hợp văn phòng

 

Gọi cho KTS để được tư vấn