| Bảo hộ thương hiệu

KIẾN TRÚC AN HƯNG ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG QUYỀN TÁC GIẢ VÀ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU 

KT An hưng vui mừng thông báo tới toàn thể quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của KT An hưng cho những CT tương lai.

Mới đây vào ngày 03/07/2017 chúng tôi đã đăng ký thành công quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả và nhận được chứng nhận về quyền bảo hộ thương hiệu do Cục sở hữu trí tuệ cấp.

 

Đây không chỉ là mốc đánh dấu sự thành công của công ty trong việc bảo vệ thương hiệu mà còn tạo dựng lòng tin trong lòng khách hàng. 

Những sản phẩm của KT An hưng sẽ được cơ quan luật pháp bảo hộ trong mọi trường hợp, mọi hành vi sử dụng trái phép thương hiệu của chúng tôi vào bất cứ mục đích nào cũng là vi phạm bản quyền.